nadaciaanjelskekridla.sk
Informovať o činnosti a pomoci je dôležité
Naša nová dobrovoľníčka Kika bola za Nadáciu Anjelské Krídla dnes na krásnej akcii SWAP v Žiline. Ďakujeme organizátorom za možnosť šíriť posolstvo a informácie ohľadom pomoci. Zopár ľudí si vzalo aj naše nadačné tričká, letáčiky, odznaky a podporilo peknú vec. Fajn deň je za nami. Informovať