nadaciaanjelskekridla.sk
Boli sme leteckých dňoch v Piešťanoch
Boli sme leteckých dňoch v Piešťanoch. Atmosféra bola úžasná. Rozprávali sme o našej činnosti, rozdávali hračky, letáky, tričká. Ďakujeme partnerovi Adlo.sk za pomoc. Aj keď bola zima, naše srdcia spievali. DNES NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA JE NA