nadaciaanjelskekridla.sk
2.3.2019 ĎAKUJEME ZA KAŽÚ VAŠU PODPORU PRE ŤAŽKO CHORÉ DETI A ĽUDÍ V NÚDZI.💗🙏💗
NAŠA NADÁCIA POSKYTUJE : Pomoc rodinám s postihnutými detičkami v oblastiach : Materiálna pomoc – zásielky vo forme balíkov (potraviny, hygienické potreby, zdravotné pomôcky, odevy, hračky a podobne),empatia a priateľský vzťah s rodinami detí, ktoré vyžadujú opateru.Osobné návštevy do rodín. Finančná pomoc – financie zaslané pre riešenie konkrétnej finančnej situácie za určitým účelom, resp. zaslanie príspevkov od