nadaciaanjelskekridla.sk
2.10.2018 Máme krásne nové odznaky. ġakujeme agentúre Slov Media Group a reklamnej agentúre LAJKA.
Priemer 50mm. https://www.lajka.sk/reklamna-agentura