nachiweiss.com
רוחות כבדות
אלוהים יורד למגרש ועכשיו תורי שומע את הקריאות המרוחקות שלך' השתיקה שלך כמו רעם נמאס לי מאהבה ואיך אני עדיין רק רוצה להיות איתך…