nachiweiss.com
לאלו שרוצים לבחור
גם אחרי פילטרים ניאותים באינסטגרם ניוותר בלילה מצחצחים שינים מול הראי, מתבוננים לעצמנו בעיניים הטרוטות ותוהים בפה מלא קצף לבן: מי אנחנו באמת?…