nachiweiss.com
ברה מאזינה אחרונה
הכל נעשה קשוב ומסור ורכון פנימה. I've never heard like this, לחשה ברה בהשתוממות גלויה, מעווה את פניה, מכחכחת בטעם הטוב; תאבה לעוד, נכספת ומבקשת שלא להפסיק זאת לעולם.…