nachiweiss.com
מעשה בחסיד, מזרחי, מודרני, ליטאי וצ'אלמער שהלכו לקלפי
מאחורי הקלעים של הבחירות המוניציפאליות 2013 במגזר | מה בעצם מניע את החרדי ללכת ולהצביע? אברום בורשטיין מציג: דעת תורה? צפו ותשפטו…