nachiweiss.com
פוליטיקלי קורקט
בפריים נראו המושבעים הטירונים כמו בשלום כתה א'. וכל האופוריה, וההתרגשות, והסימטריקה, וההתרפסות, והחיוכים, והרכרוכיות, וההתלהבות, והרירים, והמגע עם הכסאות החדשים, והקלישאות, והפוליטיקלי-קורקט. יש לה…