nachiweiss.com
ילד, אל תיבהל מאנשים קטנים
הבוקר כתבה מיכל זרנוביצקי, פעילה חברתית ופוליטית, את אשר חוותה עם בנה הקטן: יום שישי בבוקר, אני עם הילדים בתל אביב, קונה להם ארוחת בוקר בסופר. בתור לקופה, אשה אחת, בחזות חילונית ליברלית, שאולת את ה…