nachiweiss.com
בין חרדים לעובדי אלילים – פרולוג / איציק הלפרין
אני כותב אבל בעיקר מוחק, מסייג אינספור פעמים כל מילה שנכתבת, זאת למרות שהניסיון להלך בין הטיפות נועד להיכשל מראש. עדיין מקנן בי פחד, לא רוצה לתת לאף אחד את האפשרות לפרש את מילותיי באופן שגוי, פוחד …