nachiweiss.com
לא אורך החצאית תשפר את פנינו
ההיסטוריה לימדה אותנו שעצרות תפילה, דקדוקי הלכה, התעסקות בצביון, הצבת גדרים וחומרות יתרות- לא הועילו ולא הביאו לנו עולם טוב יותר. ההנהגה החרדית צריכה להבין שכל מה שיטיפו זה בולשיט כל עוד לא יחנכו ל…