nachiweiss.com
ה' באייר: להודות ולהלל
"אין תקדים היסטורי לעם שהיה נפוץ בכל קצווי תבל, נקרע והושפל והיה נתון למשיסת כולם, וכשאימפריות אדירות התמוססו- הוא שב למולדתו אחר אלפיים שנים, התאחד, חידש את ריבונותו בארצו והקים את עצמאותו, צ…