nabolagshager.no
INTERNASJONALT
Nabolagshager deltar i flere norske og internasjonale forskningsprosjekter og har et kompetent team som favner faglig bredt i slike sammenhenger. Vi deltar i prosjekter som ser på sammenhengen mell…