nababan.wordpress.com
Umpama dohot lapantanna
Ai gala-gala sitelluk, telluk na mardagul-dagul, pambahenannami ma bengkuk, nagetmai ni apul-apul. Ia gala-gala sitelluk na mardagul-dagul, ima gala-gala na tinallihan gabe mardagul-dagul haui, sal…