nababan.wordpress.com
Poda sian Nababan
PODA & SIPAINGOT Oleh : R Nababan, AMd Pantun hangoluan tois hamagoan. Seang do tarup ijuk soada langge panoloti, seang do sipaingot so adong na mangoloi. Unang marhandang na buruk, unang adong…