naarchanthi.wordpress.com
உ…!
நாற்சந்தி கூவல் – ௧௦௫(105) (அவசர கிறுக்கு) உதிரம் கசியுமளவு உடைந்த இதையத்தில் , உடையவளின் பெயர் உச்சரிக்கப்படுகிறது, உற்சாகமூட்டுகிறது! உயிரில் ஊடுருவி உறவில் கலந்த உதய தாரகையே…. உள்ளமெ…