naama-carmi.com
ערב השקה לספרי החדש
ערב לכבוד צאת ספרי זכויות אדם: מבוא תאורטי יתקיים ביום חמישי 15.11.18 בשעה 18:00 בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב (קישור להזמנה). בהשתתפות: פרופ’ רות גביזון, ד”ר יופי תירוש, ופרופ’ מיכאל בירנהק.…