naama-carmi.com
כאב. וסיומם של החיים כפי שהכרת.
כאב. כאב. כאב. כאב כל הזמן. שישה וחצי שבועות של כאבים קשים. ללא אופק, ללא סוף. משככי כאבים. כל הזמן. שגם הם לא עוזרים די. אי אפשר למצוא תנוחה נוחה. לא לשבת. לא לעמוד. לא ללכת. במיטה כל תזוזה מפיקה …