naama-carmi.com
על קו השבר
המקום הכי טוב בעולם מאת איילת צברי. מאנגלית: ברוריה בן-ברוך. עם עובד 2016, 250 עמ'. איילת צברי משרטטת, בקובץ הסיפורים הנפלא הזה, דמויות שניתן לחפש ואולי למצוא את המשותף ביניהן בשבר החוצה את חייהם. …