naama-carmi.com
היקום המקביל של הרופאים
מדי פעם מתפרסם מאמר של רופא הגורם לשפשף את העיניים ולתמוה האם הרופאים חיים באותו בית חולים שבו הם מטפלים בחוליהם או שמא ביקום מקביל. לא כולם כמובן. אבל בהחלט מספיק כדי להתייחס לזה כתופעה. להכי…