naama-carmi.com
סיפור על אמונה, אהבה וחסד
נגיעה של מלאך מאת גרי גרינשפן. אופיר ביכורים, 2012, 329 עמ'. ידעתי שאכתוב על הספר הזה בעודי קוראת בו. קוראת ובוכה. ועם זאת הוא נשאר ימים רבים לצידי מבלי שאצליח לגשת למלאכת הכתיבה. וגם כשהתחלתי היא …