naama-carmi.com
וכל השאר
כל-כך הרבה מתרחש. ושום דבר שבאמת מתחשק לכתוב עליו ממש. פטור בלא כלום אי אפשר. אז הנה מקבץ קצר לכבוד חג האורים: או ההיפך / לא ארץ לנשים / מוציאים מהארון: פרק חדש בסדרה של הבריון אוחובסקי / האתרוג של…