naama-carmi.com
למה לא כדאי להיות לקוחה של קופת חולים כללית?
בין השאר, כדי להפסיק לקבל דיוור שוביניסטי. הערב נחת בתיבת המייל דיוור שכותרתו “למה כדאי לך שאשתך תהיה תמיד מאושרת?”. לקופ”ח כללית (סליחה, שירותי בריאות כללית. כולנו “לקוחות”) אין כנראה “לקוחות” נשי…