naama-carmi.com
כי לי נקם ושילם
נמסיס מאת פיליפ רות. מאנגלית: אמיר צוקרמן. זמורה-ביתן 2014, 184 עמ'. בקיץ 1944, ממש במקביל למלחמה הגדולה שמעבר לים – הספר נפתח בתחילת יוני, סמוך למועד הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי – מתחוללת מלחמה…