naama-carmi.com
ממתק עם טוויסט
דברי מתיקה מאת איאן מקיואן. מאנגלית: מיכל אלפון. עם עובד 2013, 395 עמ’. סרינה פרוּם היא בתו של הגמון אנגליקני שגדלה במזרח אנגליה. אהבתה העיקרית היתה נתונה לקריאה, אך הצטיינותה במתמטיקה – סוג של כיש…