naama-carmi.com
אשה, מוצר, רכוש
כשקראתי היום את פרשת וישלח, נזכרתי שכתבתי פעם על אונס דינה. חשבתי גם על הפוסט האחרון שפורסם כאן שלשום וגם על הזוכה האחרון באות מיס פיגי. תכף נגיע לזה. היה זה במסגרת הפוסט הכזונה יעשה את אחותנו?, שק…