naama-carmi.com
בקרוב הגיליוטינות
על אחריות, מחאה והומאניזם שאט נפש היא התגובה ההולמת לטענות (כפי שפורסמו) של בכיר במערכת הבנקאות, לאחר הרצח הנורא אתמול בבאר-שבע, ש"המחאה החברתית" הסיתה נגדם והתירה את דמם. אבל גם חלק מהתג…