naama-carmi.com
בין מדינה לשלטון
אמש צפיתי – בפעם הראשונה, נדמה לי – בחלק מטקס הדלקת המשואות של ערב יום העצמאות. אני לא חובבת גדולה של טקסים כגון זה. אבל השנה ראיתי חלק, כאמור, ושמחתי כי ראיתי את ד”ר מאיר בוזגלו מדליק משואה.…