naama-carmi.com
תהיו קטנות
בין ורטר ללוי: על הייצוג התקשורתי של יצוג הנשים בפוליטיקה יוסי ורטר מעיתון הארץ קיבל אתמול את אות מיס פיגי של הבלוג (זאת הפעם השנייה, אגב), על הפסקה שחתמה את מאמר ה"פרשנות" שלו ביום שישי,…