naama-carmi.com
צבעי הפלגיאט
ממש כמו באמריקה (אמריקה) אחרי שהנחתי מידי את הספר ‘אמריקה אמריקה’ של איתן קיינין, גיגלתי קצת כדי לראות מה כתבו עליו. התחלתי בעברית, בחיפוש “איתן קיינין”. והגעתי בין השאר לביקורת מלומדת שכתב ירח טל …