naama-carmi.com
בחירותיהם הפוליטיות של אנשים: ריסון עצמי זה דבר טוב
הפסיקה של בית המשפט העליון בארה”ב לגבי ביטוח הבריאות היא, בסופו של דבר, מופת של ריסון שיפוטי. כפי שציטט הבוקר הניו-יורק טיימס את נשיא בית המשפט, ג’ון רוברטס, שחבר לרוב: “אין זה תפקידנו להגן על האנש…