naama-carmi.com
לא מוסרי, לא חוקי, לא מועיל
השב”כ ממליץ להרוס את בתיהם של רוצחי משפחת פוגל מאיתמר, שנידונו לכמה מאסרי עולם. היועמ”ש אמור לדון ולהחליט אם לאשר את ההמלצה. הריסת בתים עונשית היא אחד האקטים הברבריים ביותר שניתן להעלות על הדעת. ע…