naama-carmi.com
הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי
לא רק פרידה: הרהורים על חיים ומוות, ריפוי וסרטן. מאת ד”ר דויד סרוואן-שרייבר. מאנגלית: נעמי כרמל. מודן, 2012, 124 עמ’ הדרך גדולה מן ההולכים בה. אך אחינו דויד היה מן הגדולים שהילכו בה.…