naama-carmi.com
“הבעיה היא, שכל מה שאני עושה הוא להרהר על המוות”
לפני שנים רבות כתבתי את הביקורת הזאת על ספרו של טאבוקי לטענת פררה. באיזה שהוא שלב זה עלה לאתר במסגרת ביקורות ספרים ישנות. עם מותו בטרם עת של הסופר הנפלא הזה, הנה שידור חוזר: כיצד נבנית זהות מוסרית …