naama-carmi.com
בדרכו
סטוֹנֶר מאת ג'ון ויליאמס. מאנגלית: שרון פרמינגר. אחרית דבר: נטע גורביץ. ידיעות אחרונות 2011, 288 עמ' סטונר הוא פנינה ספרותית נפלאה. יצירה שלא זכתה לתהילה המגיעה לה (על אף שיצאה לראשונה ב-1965) והית…