naama-carmi.com
ממושטרות
משרד הבריאות מתכוון להחמיר את הנהלים ללידות בית. לא כל הנהלים החדשים המוצעים נראים לי בעייתיים או מופרכים על פניהם (למשל, קרבה סבירה לבית חולים). אבל ההנחה העומדת בבסיסם, והנאמרת מפורשות, היא ש&quo…