naama-carmi.com
יצא גבר גבר (או: למי יש מה ללמוד)
טמקא מדווח מפי המקור שלו: 'אלי ישי יצא גבר ועזב ישיבת ממשלה', כתבה יוזמת מחאת האוהלים בפייסבוק, אחרי הפגישה עם שר הפנים מש"ס, שהתנגדה לדרישת ראש הממשלה לאשר את עיקר המלצות הדו"ח. (……