naama-carmi.com
הפארסה בערוץ 10
מועצת העיתונות לא קיימה אמש דיון על ערוץ 10 כפי שהתבקשה לעשות והופיע בסדר היום של הישיבה. מכל אנשי ערוץ 10 הגיעה רק רותי יובל, כדי לומר… שהיא לא יכולה לדבר. היא כבולה בהסכם סודיות שלא את כל פרטיו ה…