naama-carmi.com
מתנחלים כיעד לגיטימי: שפל מוסרי וכשל משפטי
בשרשור התגובות לפוסט האחרון שלו, כתב הבוקר יוסי גורביץ: אם השאלה שלך היא האם מבחינתי מתנחלים הם מטרה לגיטימית לפעולות צבאיות פלסטיניות, התשובה היא חיובית. הוא מוסיף ומסביר: "אי אפשר בו זמנית ל…