naama-carmi.com
מהם טיפולים מצילי חיים
אמש הביא פרופ’ ברבש בדיוק את הדוגמא שלי מהדיון בפוסט הקודם – של בדיקה טרום-ניתוחית או ניתוח שתוצאתו אבחון ממאיר שנדחים בשל השביתה – לכך שלדבריו “נגרם נזק שקשה לאמוד”. שקשה לאמוד. לא בא…