naama-carmi.com
הדבר הסמוי מן העין
לפעמים נדמה שאות מיס פיגי ניתן על “קטנות”. אבל כל הרעיון הוא להסב את תשומת הלב גם אל הקטנות האלה. כי מודעות פמיניסטית איננה רק התקוממות הלב אל מול אלימות, דיכוי וסחר בנשים. לאלה קל להתנגד, לפחות מצ…