naama-carmi.com
חוקת המוות
אפריל שבור מאת איסמעיל קאדרה. תרגם מאלבנית והוסיף אחרית דבר: רמי סערי. כתר 2010, 219 עמ' ג'וֹרְג' בֵּרִישָׁה יורה למוות בזֵף קְרִיאֵצִ'יצֶ'ה. אשר על כן הוא גַ'קְס: בן-מוות. מי שהאחריות לשפיכת דמו ש…