naama-carmi.com
רגע, איפה שמתי את התיק שלי?
האמנם הקמפיין המסעיר את פייסבוק השיג את מטרתו? תשומת הלב ניתנה לקמפיין עצמו. לפרובוקציה. לא ממש חדש. אבל כדאי לא לבלבל בין הבאזז והעובדה שכ-ו-ל-ם מדברים על הקמפיין, לבין השאלה האם מטרתו הושגה. וזאת…