naama-carmi.com
הרופא כאֵל. הדרך. פייס. ומינהלות
על הנטייה להאליל את רופאינו; לזכרה של עדנה אולמן-מרגלית; פייס טו פייס: את מי לאשר בפייסבוק?; תגובה; והודעה מינהלתית…