naama-carmi.com
כמה יהודים זה יותר מדי
תגלית בעיתון הארץ: יש אנטישמיות! אני מצפה לתיקון נאות. וגם: אפשרות לנער את האבק מעל שאלה אחת לפחות בפרשת ענת קם…