naama-carmi.com
משת”פיות של הימין
פרשת ההטרדות המינות בהפגנות השמאל התפוצצה. כאן אני מבקשת להתייחס למספר מצומצם של היבטים הקשורים אליה. זה אינו פוסט המבקש או מתיימר למצות את כולה. אני מתעניינת כאן בתגובות לאותן הטרדות “מוכרות” ו”יד…