naama-carmi.com
כך הלבנו את ההתנחלויות (אריאל: דיאלוג)
היא: מה את אומרת על השחקנים שלא רוצים להופיע באריאל? אני: זכותם. זאת מחאה. היא: ??! אני: הם לא פקידים. הם אמנים. היא: אבל זה אריאל! זאת לא איזו התנחלות… זאת פעם ראשונה שאני שומעת שמדברים על זה ככה.…