naama-carmi.com
נשים בסוף
הנה זה הגיע. כמה לא מפתיע. פעילי שמאל ישראלים המארגנים את ההפגנות בשייח ג’ראח ביקשו להגיע בלבוש צנוע. צריך לבחור את המאבקים החשובים באמת. ושאלת חירותן של נשים לבחור היא שולית ביחס למאבק החשוב באמת…