naama-carmi.com
המשט הצליח
מטרתו של המשט המפורסם היתה לפרוץ את המצור על עזה. המטרה הושגה. המצור הוסר. כך, בהחלטה כמעט מעכשיו לעכשיו; בעקבות משט אחד, תשעה הרוגים ומשבר דיפלומטי מבחינת מעמדה של ישראל בעולם. והכול עובר בדממה צי…